Afspraken en voorwaarden, de spelregels.

• Consult uitsluitend op afspraak, dat kan zowel telefonisch als per e-mail.

• Bij de intake wordt je in het klantenbestand opgenomen, het e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt voor informatie over nieuwe activiteiten van de praktijk. Wil je dit niet, dan is een retourmail met als onderwerp “afmelden” voldoende om van de mailinglijst verwijderd te worden.

• Bij het niet doorgaan van een afspraak, dient dit minimaal 24 uur van te voren, telefonisch of per e-mail, afgemeld te worden.
Bij niet tijdige afmelding wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht met een minimum van 1/2 uur bij kinderen en een uur bij volwassenen.

• Consultkosten bedragen € 39,- tot € 72,- afhankelijk van de lengte van het consult, een half uur tot een uur, incl. btw, contant te voldoen. Pinnen is mogelijk.

Workshop en cursusvoorwaarden.

• Bij aanmelding voor een cusrsus of workshop ontvang je een bevestiging en een factuur voor het cursusgeld.

• Je bent deelnemer als de factuur uiterlijk 8 dagen vóór aanvang van de cursus op onze rekening: NL55RABO 0300 269161 t.n.v. H. ter Burg is voldaan.

• Bij te weinig aanmeldingen kan de cursus geannuleerd worden, bij te veel aanmeldingen kom je op een wachtlijst voor de eerstvolgende cursus

• Bij annulering door de cursist, binnen 30 dagen voor de cursusdatum, zal 50% in rekening worden gebracht, bij annulering binnen 14 dagen dient het volledige bedrag voldaan te worden.

• Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hierdoor ontstaan, invorderingskosten, rente etc, geheel voor jouw rekening zijn.

• Als een cursus onverhoopt niet door mocht gaan, door bijvoorbeeld ziekte, dan zal in overleg met de deelnemers een nieuwe datum gepland worden.