Stresscounseling

Stress is niet meer een exclusief probleem van managers en directeuren in het bedrijfsleven, maar langzamerhand is het een volksziekte aan het worden. De WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, noemt het zelfs een wereldwijde epidemie.
Alleen in Nederland worden al 30.000 mensen per jaar arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van stress en overspanning, de kosten door ziekteverzuim, arbeidsongeschikteid en medische kosten, worden per jaar op 4 miljard euro geschat.
Stress kent vele oorzaken, het verlies van een partner, scheiding, ziekte, ontslag, verhuizing etc. Maar ook vreugdevolle gebeurtenissen als een huwelijk, geboorte van een kind of het kopen van een huis kunnen veel stress veroorzaken.
Hoe men met stress omgaat hangt af van uw persoonlijkheidstype en de ernst van de gebeurtenis die de stress heeft veroorzaakt. Het gevoel dat men geen controle meer heeft over de situatie is voor veel mensen bedreigend. Juist op zo’n moment is het goed om iemand te hebben die als buitenstaander met een onbevooroordeelde blik naar de situatie kan kijken, en samen met u naar een oplossing zoekt.
Dit zal grotendeels gebeuren in de vorm van gesprekstherapie, het zoeken naar de werkelijke achtergronden en oorzaken. Emotionele problemen en blokkades die hierbij naar voren komen, worden behandeld en opgelost met EFT.
Al met al mogelijkheden genoeg om uit een uitzichtloze situatie te komen en zelf weer grip op je leven te krijgen, zet de eerste stap, maak een afspraak voor een intake.